Start

logo

WOZ-waarde

 • Achtergrond

  Huurders ontvangen weer een WOZ-waarde

  Huurders van woningen ontvangen sinds 2016 weer een WOZ-beschikking omdat zij een belang kunnen hebben bij de WOZ-waarde. De waarde wordt gebruikt bij de puntentoerekening voor de maximale redelijke huurprijs bij goedkopere (sociale) huurwoningen.

 • Gang van zaken

  De gemeente verzamelt alle relevante gegevens en bepaalt de WOZ waarde. De gemeente geeft deze WOZ-waarden door aan de belastingdienst en aan de waterschappen. Zo gebruiken deze drie instanties dezelfde WOZ-waarde voor hun belastingen.

  Meer weten

  Heeft u een vraag. Vul het formulier Informatievraag gemeentelijke belastingen in wanneer het u uitkokmt.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet naar de gemeente.

  In sommige gevallen kan het handig zijn om eerst contact op te nemen met de gemeente voordat u een bezwaarschrift maakt. Zie ook het item "Contact geen bezwaar".

  Voor het maken van een bezwaarschrift kunt u gebruik maken van een standaard formulier voor een bezwaarschrift: Bezwaar tegen WOZ OZB

  WOZ-waardeloket

  Op het WOZ-waardeloket kunt u de WOZ-waarde van verschillende woningen raadplegen.

 • Samenvatting

  De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw woning, bedrijf of grond. Dit is de WOZ-waarde.

  De gemeente gebruikt de WOZ-waarde om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen. Ook heffingen van het rijk en het waterschap worden berekend met de WOZ-waarde.

  U vindt de WOZ-waarde op de aanslag gemeentelijke belastingen.

 • Voorwaarden

  In het geval dat u:

  • eigenaar bent van een woning;
  • gebruiker bent van een woning;
  • eigenaar bent van een niet-woning;
  • gebruiker bent van een niet-woning.

  treft u op de aanslag gemeentelijke belastingen ook een afzonderlijke WOZ-beschikkingsregel aan. Op deze regel staat de vastgestelde waarde van uw woning, bedrijf of grond.