Start

logo

Woonvoorzieningen

 • Tips

  De Wet maatschappelijke ondersteuning is bedoeld om mensen zo lang mogelijk zelfstandig mee te laten doen in de maatschappij. Voor bepaalde groepen mensen is dit niet altijd makkelijk. Denk aan ouderen of mensen met een lichamelijke of psychische beperking. Deze mensen kunnen ondersteuning krijgen. Zo kunnen ze zo veel mogelijk zelf blijven doen.

 • Achtergrond

  Nadat u zich gemeld heeft bij de gemeente, heeft het college 6 weken de tijd om onderzoek te doen. U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil bieden. Daarna kunt u een aanvraag indienen. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht.

 • Gang van zaken

  • U neemt contact op met de Vraagbaak.
  • U voert een gesprek met de gemeente over uw situatie.
  • U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt.

  Is een woonvoorziening voor u de beste oplossing? Dan kunt u bij de gemeente een aanvraag hiervoor indienen.

 • Samenvatting

  De gemeente kan u helpen als u niet meer normaal uw woning kunt gebruiken. Bijvoorbeeld door een ziekte, een beperking of ouderdom.

  De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. In bepaalde gevallen kunt u hulp krijgen om de bereikbaarheid, toegang en het gebruik van uw woning te verbeteren. Deze hulp van de gemeente heet een woonvoorziening.

 • Voorwaarden

  Welke hulp de gemeente geeft, hangt af van wat voor u de beste oplossing is. Allereerst bekijkt de gemeente of u zelf uw probleem kunt oplossen. Dit kan bijvoorbeeld door hulp van familie, huisgenoten, vrienden en bekenden. Verder kijkt de gemeente ook of u geholpen bent met een algemene hulpdienst. Helpt dit u niet? Dan kan de gemeente u individuele hulp geven. De gemeente kan u bijvoorbeeld het volgende bieden:

  • aanpassingen in uw woning
  • een geldbedrag om naar een andere woning te verhuizen
  • een geldbedrag, zodat u zelf een woningaanpassing kunt betalen
  • een hulpmiddel voor uw woning zoals bijvoorbeeld een tillift

  De gemeente kan van u een bijdrage in de kosten vragen. Het CAK bepaalt de hoogte van de bijdrage aan de hand van uw inkomen en vermogen en eventuele andere voorzieningen die u krijgt.

  Enkele voorbeelden van woningaanpassingen

  • verbeteren van toegangspaden
  • aanbrengen van hellingbanen
  • de woning herkenbaar maken (bijvoorbeeld als u slechtziend bent)
  • verbreden van deuren
  • automatische deuropeners plaatsen
  • drempels verwijderen
  • toiletstoel/douchestoel plaatsen
  • traplift installeren