Start

logo

Weer gaan werken

 • Gang van zaken

  De volgende uitgangspunten gelden:

  • Uw eigen verantwoordelijkheid staat voorop;
  • Uw kans op de arbeidsmarkt is bepalend, niet uw wens;
  • Uw kans op de arbeidsmarkt is bepalend voor het traject naar werk;
  • Als u een uitkering ontvangt, verwachten wij dat u een tegenprestatie levert. U gaat zo snel mogelijk weer aan het werk of u werkt actief mee aan het traject.          

  Een traject kent een aantal stappen. Globaal loopt een traject als volgt:

  • U krijgt een uitnodiging voor een gesprek naar uw mogelijkheden om weer te gaan werken. Hiervan wordt een rapport gemaakt;
  • Van de afspraken tijdens dit gesprek wordt een plan van aanpak gemaakt. Dit plan beschrijft alle stappen die u doorloopt op weg naar werk;
  • Dit plan van aanpak (trajectplan) bespreken wij samen met u en wordt vastgesteld.

  Vraagbaak

  Voor meer informatie kunt u terecht bij de Vraagbaak.

 • Samenvatting

  De gemeente voert de Participatiewet (PW) en aanverwante regelingen (IOAW en IOAZ) uit. De Participatiewet heeft als uitgangspunt dat iedereen in zijn eigen levensonderhoud moet kunnen voorzien. Als u (tijdelijk) niet zelf in uw levensonderhoud kunt voorzien dan via een uitkering.

 • Voorwaarden

  Werk boven uitkering, dat is de basis van de Participatiewet (PW). Wij verwachten daarom van u dat u zo snel mogelijk weer gaat werken. De uitkering die u van de gemeente Doesburg ontvangt, is bedoeld als tijdelijke ondersteuning. Totdat u in staat bent om in uw eigen levensonderhoud te voorzien.

  De doelstelling van de gemeente is:

  • mensen met een uitkering op weg helpen naar werk;
  • zelfstandige deelname aan de samenleving voor wie (nog) niet kan werken bevorderen.