Start

logo

Vraagbaakteam

 • Achtergrond

  Het Vraagbaakteam bekijkt samen met de inwoner of de gevraagde hulp, zorg of ondersteuning zelf of samen met de omgeving kan worden georganiseerd. Lukt dat niet, dan kijkt men naar andere oplossingen. Het Vraagbaakteam Doesburg werkt oplossingsgericht, met korte lijnen en zoveel mogelijk met één contactpersoon per cliënt of gezin.

  Generalisten

  In het Vraagbaakteam zijn, naast de consulenten inkomen, werk en Wmo van de gemeente, ook de organisaties MEE (cliëntondersteuning), STMR (maatschappelijk werk), Attent wwz (wijkverpleegkundige), Caleidoz (welzijnsmedewerker) en Zozijn (ondersteuning/begeleiding) vertegenwoordigd. Dit team van generalisten werkt nauw met elkaar samen waardoor de verschillende organisaties goed met elkaar samenwerken.

  Vraag en eigen kracht inwoner centraal

  Het Vraagbaakteam streeft ernaar dat de gezondheid en het gezonde gedrag van de inwoners wordt versterkt. De werkwijze en ook de doelstelling van het team is: één gezin, één plan, één regisseur. Voorkomen moet worden dat meerdere hulpverleners langs elkaar heen werken binnen een gezin. De vraag van de inwoner staat centraal en niet het aanbod van de zorgaanbieder. Het Vraagbaakteam betrekt daarbij de eigen kracht en het gebruik van het eigen sociale netwerk van een inwoner. Door de inzet van deze informele zorg kan een effectievere en efficiëntere inzet van ondersteuning gerealiseerd worden en kan een beroep op zwaardere zorg of ondersteuning uit Wmo/AWBZ of Zorgverzekeringswet worden voorkomen of uitgesteld.

 • Samenvatting

  In Doesburg is het Vraagbaakteam actief. Het team bestaat uit hulpverleners uit verschillende zorg- en welzijnsorganisaties. Wanneer een inwoner een hulp-, zorg- of ondersteuningsvraag heeft, kan hij of zij in eerste instantie terecht bij het centrale informatie- en adviespunt in De Linie 4 of bij de consulent van de gemeente. Blijkt dat er sprake is van een complexe situatie (multi-problematiek) dan legt de consulent deze vraag voor aan het Vraagbaakteam.