Start

logo

Volwasseneneducatie

  • Gang van zaken

    U meldt zich bij een ROC in uw omgeving. Daar kunnen ze u vertellen welke opleiding u kunt doen en wanneer u kunt beginnen.

  • Samenvatting

    Volwasseneneducatie is onderwijs voor volwassenen. Het ROC biedt opleidingen aan voor volwassenen. Ook leerlingen die vast zijn gelopen in het normale onderwijs en toch een diploma willen halen kunnen naar het ROC.

    Bij het ROC kunt u opleidingen doen zoals mavo, havo en beroepsopleidingen op verschillende niveaus. Bepaalde opleidingen kunt u overdag volgen en andere in de avond. U krijgt een diploma als u een examen haalt.