Start

logo

Verzorging pleegkind melden

  • Gang van zaken

    U moet een melding doen. Doe dit binnen één week. De melding doet u bij de gemeente waar het pleegkind verblijft.

  • Samenvatting

    Gaat u langere tijd voor een pleegkind zorgen? Dan moet u dit melden bij de gemeente. Ook als het kind vertrekt of overlijdt, moet u dit melden.

  • Voorwaarden

    De gemeente geeft de informatie door aan de Raad voor de Kinderbescherming.