Start

logo

Straatartiest optreden

 • Achtergrond

  U ontvangt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u de ontheffing krijgt.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Gang van zaken

  U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef hierbij de volgende informatie:

  • de plek van uw optreden
  • de datum en tijdstip(pen) van uw optreden
 • Samenvatting

  Als u op straat wilt optreden, vraag dan van tevoren aan de gemeente of u hier een ontheffing voor nodig hebt.