Start

logo

Reclamebelasting

 • Achtergrond

  Een deel van de belastingopbrengst zal worden gereserveerd voor allerlei promotionele activiteiten, zoals evenementen en sfeerverlichting. Iedere ondernemer in de binnenstad van Doesburg zal hiervan uiteindelijk profiteren.

 • Gang van zaken

  Meer weten

  Heeft u een vraag. Vul het formulier Informatievraag gemeentelijke belastingen in wanneer het u schikt.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet naar de gemeente.

 • Kosten

  het tarief voor 2020 bedraagt (percentage van de WOZ waarde)

  • 0,22%

  met een minimumbedrag van € 470,00 en een maximum bedrag van € 635,00

 • Samenvatting

  De gemeente stuurt u een aanslag reclamebelasting als u binnen een in de verordening reclamebelasting aangewezen gebied gebruiker bent van een niet-woning waar sprake is van een reclameobject. Een reclameobject is een openbare aankondiging in letters, cijfers, tekens, symbolen, kleuren of een reclamevoorwerp of een combinatie daarvan, zichtbaar vanaf de openbare weg en groter dan A4-formaat.

 • Voorwaarden

  De aanslag wordt gebaseerd op de WOZ-waarde van het object waarop, waaraan, waarin of waarbij één of meer reclameobjecten zijn aangebracht dan wel zijn geplaatst.