Start

logo

Parkeren voor autobedrijven

 • Achtergrond

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Gang van zaken

  • U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente.
  • Geef aan waarom u de ontheffing wilt en voor welke locatie.
 • Samenvatting

  • Autobedrijven mogen geen auto’s op of langs de openbare weg parkeren.
  • Hebt u een autobedrijf en wilt u dit toch doen?
  • Dan vraagt u hiervoor een ontheffing aan bij de gemeente.
 • Voorwaarden

  U kunt een ontheffing aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Er zijn geen parkeerbeperkingen.
  • Parkeren levert geen gevaar op voor de verkeersveiligheid.
  • De omgeving heeft geen last van de geparkeerde auto’s.
  • U kunt de auto’s niet op een andere toegestane plek parkeren.