Start

logo

Opvragen persoonsgegevens

 • Tips

  • Als u op zoek bent naar de persoonsgegevens uit de BRP van een ander, geeft u bij de gemeente aan waarvoor u de gegevens nodig hebt.
  • De persoon die u zoekt moet hiervoor toestemming geven.
  • De gemeente bepaalt of u de gevraagde informatie krijgt:
   • U krijgt alleen informatie als u een persoonlijke, niet-commerciële reden hebt.
   • U kunt alleen standaardgegevens krijgen, zoals naam, geboortedatum, adres, woonplaats of overlijdensdatum.
   • U krijgt geen informatie als de persoon om geheimhouding van zijn of haar persoonsgegevens heeft gevraagd.
  • Als de gemeente uw verzoek om informatie afwijst, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.
 • Aanvragen

  U kunt hier om geheimhouding van uw persoonsgegevens verzoeken.

  eDienst Geheimhouding (DigiD)

 • Gang van zaken

  U vraagt de gegevens van een persoon op bij de gemeente. Geef daarbij aan waarvoor u de gegevens nodig hebt.

  Wijst de gemeente uw verzoek om informatie af? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Samenvatting

  De gemeente houdt de persoonsgegevens van haar inwoners bij in de Basisregistratie persoonsgegevens. Afnemers (Belastingdienst, RDW, Sociale verzekeringsbank) kunnen deze gegevens raadplegen. U kunt ervoor kiezen om een geheimhoudingsindicatie aan te vragen. Dit betekent dat alleen wettelijke afnemers over uw gegevens kunnen beschikken en in bepaalde gevallen, na een afweging, instanties die op wettelijke grondslag over uw persoonsgegevens moeten beschikken. (Bijvoorbeeld advocaten)