Start

logo

Onroerendezaakbelasting (OZB)

 • Tips

  U moet ook OZB betalen voor een onroerende zaak die u (nog) laat bouwen of in aanbouw is.

  Roerende woon- en bedrijfsruimten

  Voor roerende woon- en bedrijfsruimten die vergelijkbaar zijn met onroerende zaken kent Doesburg een belasting op Roerende Woon- en Bedrijfsruimten (RWB). Deze is vergelijkbaar met de OZB en geld voor bijvoorbeeld woonarken en woonwagens.

 • Gang van zaken

  Meer weten

  Heeft u een vraag. Vul het formulier Informatievraag gemeentelijke belastingen in wanneer het u schikt.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet naar de gemeente.

  Voor het maken van een bezwaarschrift kunt u gebruik maken van een standaard formulier voor een bezwaarschrift: Bezwaar tegen WOZ OZB

 • Kosten

  de tarieven voor 2020 bedragen (percentage van de WOZ waarde)

  • gebruikersbelasting (niet-woningen) 0,1574%
  • eigenarenbelasting woningen 0,1499%
  • eigenarenbelasting niet-woningen 0,2153%
 • Samenvatting

  Als eigenaar van een onroerende zaak betaalt u onroerendezaakbelasting (OZB). Voorbeelden van onroerende zaken zijn woningen, winkels, kantoorpanden, grond en garageboxen. Bij bedrijfspanden betaalt ook de gebruiker van het pand onroerendezaakbelasting. Dit is bij woningen niet het geval.

  Hoeveel OZB moet ik betalen?

  De gemeente taxeert elk jaar de waarde van woningen en andere onroerende zaken. Dit heet de WOZ-waarde. De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel OZB u moet betalen.

 • Voorwaarden

  De situatie op 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt is bepalend voor eigenaren en gebruikers. Als u halverwege een jaar een nieuwe woning koopt, betaalt u de ozb voor dat hele jaar voor de oude woning. Voor de nieuwe woning betaalt u in dat jaar nog geen OZB. Het is gebruikelijk dat de notaris deze bedragen verrekent.