Start

logo

Omgevingsvergunning strijdig gebruik

 • Meenemen

  Om een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan te vragen, hebt u het volgende nodig:

  • Uw DigiD (particulieren) of eHerkenning (ondernemers).
  • Gegevens en documenten die laten zien hoe u de grond of een gebouw nu gebruikt.
  • Een beschrijving van hoe u de grond of een gebouw wilt gebruiken.
  • Een situatietekening en/of bouwtekening van hoe het er nu uit ziet en hoe het er straks uit zal zien.
  • Een beschrijving van de gevolgen van uw plan voor het gebied.
  • Een beschrijving van hoe uw plan in strijd is met het bestemmingsplan van de gemeente.
  • Uw motivatie: waarom wilt u uw plan uitvoeren?
  • Een rapport over de archeologische waarde van het terrein (als u zo'n rapport hebt).
 • Achtergrond

  • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.
  • De gemeente kan de beslistermijn met 6 weken verlengen.
  • Wanneer de gemeente niet binnen deze termijn beslist, krijgt u automatisch de vergunning.

  Beslistermijn 6 maanden bij ingewikkelde aanvragen

  • Voor ingewikkelde aanvragen, die bijvoorbeeld grote gevolgen hebben voor de omgeving, geldt een beslistermijn van 6 maanden.
  • De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.
  • Wanneer de gemeente niet binnen deze termijn beslist, krijgt u niet automatisch de vergunning.
 • Gang van zaken

  Bouwen

  U wilt gaan (ver-)bouwen maar uw voornemen past niet in het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Dan kunt u uw voornemen toch aan de gemeente voorleggen. De gemeente heeft onderstaande regels opgesteld zodat u kunt zien wanneer medewerking wordt verleend aan (bouw)verzoeken om af te wijken van het bestemmingsplan.

  Gebruik

  U wilt een gebouw of ruimte anders gaan gebruiken maar uw voornemen past niet in het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Dan kunt u uw voornemen toch aan de gemeente voorleggen. U krijgt dan antwoord of de gemeente kan meewerken en op welke wijze de gemeente kan meewerken.

  Hiervoor dient u een principeverzoek in. Het principebesluit van het college van burgemeester en wethouders vormt de basis voor de verdere procedure.

 • Samenvatting

  In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer u grond of een gebouw op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, mag u met een omgevingsvergunning strijdig gebruik uw plan toch uitvoeren. 

  U vraagt een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan via het Omgevingsloket

  In 1 keer meerdere omgevingsvergunningen aanvragen

  Wanneer u meerdere omgevingsvergunningen nodig hebt, bijvoorbeeld om te bouwen of te slopen, hoeft u niet elke vergunning apart aan te vragen. Via het online Omgevingsloket doet u dit met 1 aanvraag.

 • Voorwaarden

  Stel dat u van een woning een kantoor wilt maken, maar in het bestemmingsplan staat dat er in dit gebouw alleen gewoond mag worden. Dan mag u met een omgevingsvergunning strijdig gebruik toch een kantoor van de woning maken.

  U hebt bijvoorbeeld een omgevingsvergunning strijdig gebruik nodig wanneer:

  • u in een gebouw woont dat bedoeld is voor bedrijven;
  • u een stuk van de openbare ruimte gebruikt als tuin;
  • u een hotel, restaurant of bed & breakfast begint in uw woning;
  • u een woning gebruikt als winkel, kantoor, bedrijf, fabriek of magazijn;
  • u weiland gebruikt als kampeerterrein, festivalterrein of landingsplaats;
  • u een vakantiehuisje gebruikt als woning.