Start

logo

Leerlingenvervoer

 • Aanvragen

  Wilt u weten of uw kind in aanmerking komt voor een vergoeding van het leerlingenvervoer? Vult u dan het online aanvraagformulier in.  

  Aanvragen leerlingenvervoer

 • Gang van zaken

  Antwoord van de gemeente

  Als wij uw volledig ingevulde aanvraag hebben ontvangen krijgt u binnen 8 weken bericht van ons. Wij sturen u een brief waarin staat of wij een vergoeding toekennen en zo ja in welke vorm.

  Informatie

  Heeft u vragen over het leerlingenvervoer of het aanvraagsysteem? Mail dan naar: doesburg.llv@forseti.nl of bel op werkdagen tussen 9.00 en 12.30 uur: 073 52 31 074

 • Samenvatting

  Maakt u kosten voor het vervoer van uw kind van en naar school? In sommige gevallen kunt u een bijdrage in de kosten ontvangen.

 • Voorwaarden

  Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het brengen en halen van hun kind(eren) naar school. Ook het begeleiden van kind(eren) in het vervoer is de verantwoordelijkheid/taak van de ouder.

  In sommige gevallen komen ouders in aanmerking voor een vergoeding van de vervoerskosten tussen huisadres en school die ze maken voor hun kind.  Bijvoorbeeld als een kind:

  • Naar een Speciaal Onderwijs (SO) school gaat
  • Naar een Speciaal Basisonderwijs School (SBO) gaat die verder weg is dan 6 kilometer
  • Naar een Bijzonder Basisonderwijs school met een levensbeschouwelijke richting gaat verder weg dan 6 kilometer
  • Naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs gaat en niet alleen of met begeleiding naar school kan met de fiets of het OV door zijn/haar structurele handicap
  • Naar het Regulier Basisonderwijs (BO) gaat en niet alleen of met begeleiding naar school kan met de fiets of het OV door zijn/haar structurele handicap
  • Naar het Regulier Voortgezet Onderwijs (VO) gaat en niet alleen of met begeleiding naar school kan met de fiets of het OV door zijn/haar structurele handicap

  De gemeente verstrekt een vergoeding op basis van:

  • De kosten van het vervoer naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school waarop de leerling is aangewezen
  • De verlangde godsdienstige richting of levensbeschouwing, dan wel openbare school

  Soorten vergoeding

  Er zijn vier vormen van vergoeding van het leerlingenvervoer mogelijk:

  • 1. Fiets of eigen vervoer (auto)
   De gemeente verstrekt een kilometervergoeding aan de ouders voor het zelf vervoeren van hun kind met de fiets of auto tussen huisadres en school. De gemeente kan ook een (fiets)kilometervergoeding verstrekken voor een kind dat zelfstandig naar school fietst.
  • 2. E-bike
   Dit is mogelijk als de afstand méér dan 6 km is (basisonderwijs) of 10 km (voortgezet onderwijs) of als er geen openbaar vervoer beschikbaar is. Dit kan in de vorm van een kilometervergoeding, maar ook als vergoeding van de aanschaf van een E-bike.
  • 3. Openbaar vervoer
   De gemeente verstrekt een gratis OV-pas voor de leerling en zonodig de begeleider.
  • 4. Aangepast vervoer
   De gemeente zorgt voor vervoer met een taxibusje (aangepast vervoer).

  De gemeente kan ook besluiten om verschillende vormen van vervoer te combineren.

  Zelf naar school leren reizen

  De gemeente Doesburg vindt het belangrijk om de zelfredzaamheid van schoolgaande kinderen te stimuleren en hun wereld te vergroten. Daarom gunnen we ieder kind de kans om zelfstandig te leren reizen. Ouders en kinderen krijgen de kans om dit stap voor stap te leren, zodat kinderen na het oefenen zelf naar school kunnen reizen en kunnen deelnemen aan het verkeer. Daar heb je je hele leven plezier van! Wilt u weten wat er mogelijk is voor uw kind? Neemt u dan telefonisch contact met ons op: 073 - 523 10 74 of per e-mail op: doesburg.llv@forseti.nl

  Eigen bijdrage

  De gemeente Doesburg mag een eigen bijdrage in rekening brengen bij ouders/verzorgers van kinderen die een school voor basisonderwijs of speciaal basisonderwijs bezoeken.