Start

logo

Jeugdfonds sport en cultuur-onderdeel cultuur

 • Aanvragen

  Hoe werkt het? Als ouder kunt u op verschillende manieren een aanvraag doen.

  • Vraag een tussenpersoon om een aanvraag te doen voor het Jeugdfonds onderdeel cultuur. Een tussenpersoon is bijvoorbeeld iemand van maatschappelijk werk, een leraar of huisarts. Zij kunnen een aanvraag indienen via de website allekinderendoenmee.nl.
  • Kent u geen geschikte tussenpersoon? Neem dan contact op met Ward Terpstra van het Jeugdfonds via ward@doesburgbeweegt.nl of 06 372 835 18. Hij brengt u in contact met iemand die een aanvraag kan doen.
  • Ook voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ward Terpstra van Doesburg Of kijk op de website van Doesburg Beweegt.
 • Samenvatting

  Het Jeugdfonds sport en cultuur - onderdeel cultuur helpt ouders met bijvoorbeeld de contributie van de muziekschool, de dansschool, de scouting of een toneelclub. Voor alle kinderen uit Doesburg moet het mogelijk zijn om hun talenten te kunnen ontwikkelen. Het Jeugdfonds Doesburg sport en cultuur - onderdeel cultuur helpt ouders die dit niet kunnen betalen een handje.

 • Voorwaarden

  Een bijdrage uit het Jeugdfonds sport en cultuur Doesburg onderdeel cultuur kan één keer per jaar per kind van 4 tot en met 17 jaar aangevraagd worden als het gezin een inkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm heeft.

  De maximale bijdrage van het Jeugdfonds onderdeel cultuur is € 425,00 per jaar. Het Jeugdfonds Doesburg betaalt hiervan de contributie/het lesgeld rechtstreeks aan de vereniging. Als er na het betalen van de contributie/het lesgeld nog geld over is, kunt u eventueel een bijdrage krijgen voor het kopen van benodigdheden.

  Het moet gaan om structurele lessen of activiteiten. Voor losse lessen geeft het Jeugdcultuurfonds geen vergoeding.

  Meer informatie vindt u ook op de website www.samenvoorallekinderen.nl.