Start

logo

Informatie opvragen (Wob-verzoek)

 • Achtergrond

  Afwijzen Wob-verzoek

  De gemeente kan uw verzoek afwijzen wanneer een van de weigeringsgronden uit de Wob van toepassing is. Bijvoorbeeld wanneer het verstrekken van de informatie de veiligheid van Nederland schaadt, vanwege privacy of wanneer het gaat om vertrouwelijke gegevens. Tegen een weigering kunt u bezwaar maken.

 • Gang van zaken

  Behandelen Wob-verzoek

  • u kunt een Wob-verzoek zowel schriftelijk (per brief) als mondeling indienen;
  • let op: u kunt een Wob-verzoek niet via de elektronische weg (o.a. via fax en e-mail) indienen. Op het moment dat er toch via de elektronische weg een Wob-verzoek binnenkomt, krijgt de indiener bericht dat het verzoek alleen schriftelijk in kan worden gediend;
  • de gemeente beslist binnen 4 weken op uw verzoek;
  • de gemeente kan deze termijn eenmaal verlengen met 4 weken.

  Vereisten aan Wob-verzoek

  Stuur uw brief met daarin het Wob-verzoek naar:

  Gemeente Doesburg
  t.a.v. het college van burgemeester en wethouders
  Postbus 100
  6980 AC Doesburg

  Uw schriftelijk Wob-verzoek moet aan een aantal criteria voldoen:

  • naam, adres, plaats;
  • onderwerp;
  • een zo concreet mogelijke beschrijving van de gewenste informatie;
  • plaats, datum en handtekening.
 • Kosten

  De gemeente kan een vergoeding vragen voor het verstrekken van kopie├źn, uittreksels of samenvattingen van documenten.

 • Samenvatting

  De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de gemeente. Zo krijgt u meer inzicht in het gemeentelijk handelen.

  De gemeente geeft zelf informatie over haar beleid via persberichten, huis-aan-huisbladen of op de gemeentelijke website. Voor informatie over gemeentebeleid die nog niet openbaar is, kunt u bij de gemeente een verzoek indienen om openbaarmaking van informatie. Dit heet een Wob-verzoek.

 • Voorwaarden

  Uw Wob-verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • in uw verzoek moet het onderwerp genoemd zijn waarover u informatie wilt ontvangen;
  • de informatie die u wilt, moet zijn vastgelegd op een gegevensdrager. Bijvoorbeeld op papier, film, foto, geluidsband of in een computerbestand;
  • de informatie die u wilt, moet bij de gemeente aanwezig zijn;
  • de informatie moet gaan over het beleid van de gemeente, inclusief de voorbereiding en uitvoering daarvan.