Start

logo

Individuele studietoeslag

 • Aanvragen

  Individuele studietoeslag kunt u bij de gemeente aanvragen. Bij de Publieksbalie kunt u hiervoor een formulier verkrijgen.

  Het aanvraagformulier individuele studietoeslag is ook digitaal beschikbaar

  aanvraagformulier individuele studietoeslag

 • Meenemen

  Bij het formulier kunt u bewijzen toevoegen dat u studeert (bijvoorbeeld een bewijs van registratie) en dat u niet in staat bent het minimumloon te verdienen (bijvoorbeeld een verklaring van het UWV of van uw school). Kunt u geen bewijzen overleggen dan kan de gemeente om advies van een arbeidsdeskundige vragen. Bij een tweede en volgende aanvraag hoeft u enkel nog bewijzen te overleggen dat u studeert.

 • Samenvatting

  De individuele studietoeslag is een toeslag voor studenten met een beperking. De gedachte hierachter is dat het belangrijk is voor jongeren met een arbeidshandicap om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken met een diploma. De studenten om wie het gaat kunnen een beroep doen op de gemeente Doesburg voor een studietoeslag.

 • Voorwaarden

  Er gelden enkele voorwaarden om de toeslag kunnen krijgen, onder andere deze:

  • U bent 18 jaar of ouder;
  • U volgt een studie en heeft recht op studiefinanciering of op een tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten. Let op: het gaat erom dat u recht heeft op deze toelagen, u hoeft deze niet daadwerkelijk te ontvangen;
  • U heeft niet meer vermogen dan u voor de bijstand mag hebben;
  • Het is vastgesteld dat u niet in staat bent het wettelijk minimumloon te verdienen en mogelijkheden heeft tot arbeidsparticipatie
  • De hoogte van de studietoeslag bedraagt in 2019 ad. € 158,- per zes maanden. Elk half jaar dat u nog studeert kunt u opnieuw de studietoeslag aanvragen. Dat kan elk kalenderjaar twee keer: vóór 15 april en vóór 15 oktober. Volgt u bijvoorbeeld vanaf 1 september een studie, dan kunt u vóór 15 oktober de studietoeslag aanvragen.