Start

logo

In gebreke stellen gemeente bij te laat beslissen

 • Achtergrond

  De procedure in het kort

  In stappen ziet de procedure er als volgt uit:

  1. U dient een aanvraag in (bij de gemeente);
  2. De beslistermijn verstrijkt zonder beslissing;
  3. Als aanvrager stelt u de gemeente schriftelijk in gebreke;
  4. Twee weken verstrijken zonder beslissing;
  5. De dwangsom gaat automatisch lopen (maximaal 42 dagen en € 1.260,00) én u kunt direct beroep instellen bij de rechter;
  6. Als u direct beroep heeft ingesteld en de rechter verklaart het beroep gegrond, dan moet de overheid alsnog binnen twee weken beslissen.

  Bezwaar
  Het bovenstaande geldt ook als u bezwaar maakt tegen een beslissing van de gemeente.

 • Samenvatting

  Heeft u een aanvraag gedaan voor bijvoorbeeld een vergunning, een subsidie of een uitkering of heeft u een bezwaarschrift ingediend en wacht u op een besluit?

  De gemeente streeft ernaar om binnen de wettelijke termijn te besluiten. Helaas lukt dat niet altijd.

  Is de beslistermijn verstreken?

  Verstrijkt de wettelijke termijn toch zonder dat de gemeente een besluit heeft genomen? Dan kunt u de gemeente ‘in gebreke stellen’ omdat u nog geen besluit heeft ontvangen. U kunt daarvoor het onderstaande PDF-formulier gebruiken. De gemeente heeft dan twee weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Gebeurt dat niet, dan verbindt de Wet Dwangsom en Beroep daaraan twee gevolgen:

  1. De dwangsom begint automatisch te lopen
   als u de gemeente in gebreke gesteld heeft  en twee weken daarna is er nog geen beslissing, dan heeft u mogelijk recht op een dwangsom voor elke dag dat de beslistermijn overschreden wordt. De dwangsom loopt ten hoogste 42 dagen (en bedraagt maximaal € 1.260,00).
  2. U kunt direct beroep instellen
   als u de gemeente in gebreke gesteld heeft en twee weken daarna is er nog geen beslissing, dan kunt u bovendien meteen beroep instellen bij de rechter. U hoeft dus niet meer eerst bezwaar te maken tegen het uitblijven van een beslissing. Verklaart de rechtbank het beroep gegrond, dan is de overheid verplicht om alsnog binnen twee weken te beslissen.
 • Voorwaarden

  Wat is 'niet tijdig'?

  Een gemeente die 'niet tijdig' beslist, overschrijdt de beslistermijn. Dat kan een wettelijke termijn zijn: soms staat in de wet welke termijn voor een beslissing staat. Als er geen wettelijke termijn is, geldt een redelijke termijn. Wat redelijk is, hangt af van de soort beslissing. Dat kan enkele weken of maanden zijn, maar in sommige gevallen ook een paar dagen. Het uitgangspunt is: niet langer dan nodig is om een goede beslissing te kunnen nemen.

  Opschorten beslistermijn

  Het is in uw eigen belang en in het algemeen belang dat de gemeente een weloverwogen beslissing neemt over uw aanvraag. Daarom kan het nodig zijn dat de gemeente meer tijd krijgt om te beslissen. In een aantal gevallen kan zij de beslistermijn verlengen of op te schorten. Bijvoorbeeld als het stadhuis is afgebrand, als de gemeente moet wachten op aanvullende informatie van u of uit het buitenland, als de gemeente zo veel informatie van u ontvangt dat een beslissing onmogelijk binnen de beslistermijn genomen kan worden, of als u schriftelijk instemt met de opschorting. In de wet staat ook hoe de gemeente u moet informeren over de verlenging dan wel opschorting van de beslistermijn.