Start

logo

Grafonderhoud

 • Gang van zaken

  Meer weten

  Heeft u een vraag. Vul het formulier Informatievraag gemeentelijke belastingen in wanneer het u schikt.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet naar de gemeente.

 • Kosten

  De tarieven voor 2020 bedragen

  • voor marmerslag of grind of flagstones € 32,60
  • voor een zerk of staande steen € 23,70
  • voor een stel stenen banden € 17,00
  • voor plantvak, palen of paaltjes € 8,80
  • voor enig ander voorwerp € 8,80
  • voor een urnennis € 10,05
  • voor een urnengraf € 20,10
 • Samenvatting

  De Algemene Begraafplaats aan de Meipoort is in beheer bij de gemeente Doesburg. Dat houdt in, dat de gemeente zorgt voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats, de (urnen)graven en het columbarium (urnenmuur). Om deze diensten te kunnen verlenen heft de gemeente rechten

  Omdat de gemeente de geplaatste voorwerpen onderhoudt en schoonhoudt, is een onderhoudsrecht graven verschuldigd aan de gemeente Doesburg.

 • Voorwaarden

  Als er geen afkoop heeft plaatsgevonden wordt voor het onderhoud van het columbarium of de geplaatste voorwerpen op een (urnen)graf jaarlijks een aanslag onderhoudsrecht graven opgelegd aan de rechthebbende van een graf.