Start

logo

Gladheid bestrijden

  • Gang van zaken

    Zorg dat u altijd voldoende zout om te strooien in huis hebt. Dan kunt u de stoep voor uw woning sneeuw- en ijsvrij houden.

  • Samenvatting

    De gemeente moet gladde wegen binnen de bebouwde kom bestrijden. De gemeente strooit als de wegen glad worden door bevriezing, sneeuw of ijzel.

    Als eerste strooit de gemeente op doorgaande routes, zoals busroutes, hoofdwegen en toegangswegen tot wijken. Bij langdurige aanhoudende gladheid worden ook een aantal andere wijkontsluitingswegen meegenomen. Voetgangers-voorzieningen zoals bushaltes en zebrapaden worden handmatig meegenomen. Voetgangers worden niet vergeten. Op bruggetjes, drukke looproutes van en naar het centrum en direct rondom zorgcentra en bejaardenwoningen wordt handmatig gestrooid.