Start

logo

Geregistreerd partnerschap

 • Tips

  • Als u uw geregistreerd partnerschap wilt laten omzetten in een huwelijk, vraagt u de gemeente om een 'akte van omzetting'.
  • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.
  • Een buitenlands partnerschap wordt niet erkend, wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar.

  Overige voorwaarden

  • U mag geen partnerschap aangaan met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
  • U mag niet gedwongen worden tot een geregistreerd partnerschap.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

  Als u niet voldoet u aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

  Gevolgen geregistreerd partnerschap in buitenland

  Er zijn landen die het geregistreerd partnerschap niet erkennen. Dit kan gevolgen hebben als u bijvoorbeeld wilt gaan wonen in een ander land. Informeer bij de ambassade of dit voor u het geval is.

 • Meenemen

  Informeer vooraf bij de gemeente welke documenten u precies moet meenemen of meesturen. Soms heeft de gemeente waar u aangifte doet deze al. U hoeft de volgende documenten dan niet mee te nemen:

  • afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner
  • geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
  • kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen

  In bepaalde situaties hebt u aanvullende documenten nodig bij uw aangifte. Bijvoorbeeld als u of uw aanstaande partner in het buitenland woont of heeft gewoond.
  Buitenlandse documenten moeten soms gelegaliseerd worden. Dit kan enige tijd in beslag nemen.

 • Gang van zaken

  U maakt een afspraak met het KCC voor het reserveren van een datum en tijdstip voor de partnerschapsvoltrekking. Daarna moet u de melding voorgenomen geregistreerd partnerschap invullen. 

  Indien u beiden over DigiD beschikt en in Nederland woont en ingeschreven bent in de Basisregistratie Personen kunt u dit digitaal doen.

  Mocht u beiden in het buitenland wonen en minstens een van u Nederlander zijn dan moet u de melding doen in de gemeente Den Haag

  • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat partneren. Soms moet u aanvullende stukken overleggen, bijvoorbeeld uit het buitenland. Het kan enige tijd duren voordat u over deze kunt beschikken. Doe de melding daarom zo spoedig mogelijk. U mag dit maximaal 1 jaar voorafgaand aan het geregistreerd partnerschap doen. 
  • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal 2 en maximaal 4 getuigen hebben.
  • Als u en uw partner een geregistreerd partnerschap met elkaar hebben en dit willen omzetten in een huwelijk, vraagt u om een 'akte van omzetting'. U hoeft dan geen melding voorgenomen huwelijk te doen.
  • U doet de melding schriftelijk of digitaal via onderstaande knop.

  Melding van voorgenomen geregistreerd partnerschap

  Partneren met een niet-Nederlander

  Heeft u of uw partner niet de Nederlandse nationaliteit (of die van een EU staat) en wilt u uw melding digitaal doorgeven? Gebruik dan het digitale formulier via onderstaande knop.

  Melding van voorgenomen geregistreerd partnerschap met niet-Nederlander

 • Kosten

  De kosten voor een geregistreerd partnerschap bedragen:

  maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur: € 390,00

  zaterdag: € 676,00.

  zondag en algemeen en christelijk erkende feestdagen: € 785,00

  partnerschapsboekje: € 34,65

  kalligrafie: € 13,60

  Het is mogelijk om op maandagochtend kosteloos een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Dit is een korte sobere plechtigheid met alleen het aanstaande paar en de getuigen.

 • Samenvatting

  Wat leuk dat u uw relatie met uw partner officieel wilt laten vastleggen in een geregistreerd partnerschap. Om dat te kunnen doen, meldt u dit uiterlijk twee weken van tevoren bij de gemeente.

  Een verschil met het  huwelijk is onder meer de acceptatie in het buitenland. 

 • Voorwaarden

  Samen met de gemeente bespreekt u onder meer:

  • de datum;
  • de locatie;
  • welke ambtenaar u wilt;
  • wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie;
  • wat de kosten zijn.

  Belangrijk is dat:

  • u en uw partner allebei 18 jaar of ouder zijn;
  • jullie ongetrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders.

  Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

  Er zijn 3 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

  • Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
  • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.
  • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.