Start

logo

Gemeente aansprakelijk stellen

 • Meenemen

  • Bewijs van de opgelopen schade. 
  • Bewijs van het bedrag van de opgelopen schade. Bijvoorbeeld een rekening van de reparatie.
  • Verklaring van wat er gebeurd is en hoe de schade ontstond. Bijvoorbeeld een proces-verbaal van de politie bij een ongeluk.
  • Eventueel een ondertekende getuigenverklaring. 
  • Eventueel foto's. 

  De gemeente kan u om aanvullende informatie vragen. Hierover krijgt u binnen 2 weken bericht. 

 • Achtergrond

  Nadat alle informatie compleet is, krijgt u binnen 6 weken bericht of de gemeente:

  • het wel of niet eens is met uw schadeclaim of,
  • dat er meer tijd nodig is om dit te beoordelen.
 • Gang van zaken

  U moet uw schadeclaim schriftelijk indienen bij de gemeente. De gemeente beoordeelt uw claim. Is de gemeente van mening dat er inderdaad sprake is van schade door gemeentelijk optreden, dan worden uw kosten vergoed.

  Bezwaar en beroep

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente dan kunt u de zaak voor de rechter brengen. Voor nadere informatie kunt u terecht bij het Juridisch Loket

 • Samenvatting

  Als u schade hebt of gewond bent geraakt en het is de schuld van de gemeente, dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. U doet dit door een schadeclaim in te dienen bij de gemeente. 

 • Voorwaarden

  Er zijn twee soorten schade waarvoor u een schadeclaim kunt indienen:

  • Schade die u hebt opgelopen door iets dat de gemeente heeft gedaan.
  • Schade doordat de gemeente wegen, pleinen, openbaar groen en bouwwerken niet goed onderhoudt.

  De gemeente beoordeelt uw schadeclaim. Als de gemeente ook vindt dat zij aansprakelijk is, krijgt u de schade (of een deel daarvan) vergoed.