Start

logo

Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

 • Meenemen

  Inschrijven echtscheiding bij de gemeente

  • een schriftelijk verzoek tot inschrijving
  • afschrift van de uitspraak van de rechter
  • eventueel: een verklaring van de rechtbank dat er geen beroep is ingediend

  Inschrijven einde geregistreerd partnerschap bij de gemeente

  Bij einde door de rechter: zie echtscheiding.

  Bij einde door een verklaring:

  • de verklaring dat u uw geregistreerd partnerschap wilt beĆ«indigen
 • Achtergrond

  De gemeente schrijft de uitspraak van de rechter of de verklaring zo snel mogelijk in. Daarna is de scheiding definitief.

 • Gang van zaken

  Echtscheiding

  U laat uw advocaat de echtscheiding inschrijven bij de gemeente. Zorg dat dit binnen 6 maanden na de definitieve uitspraak van de rechter gebeurt.

  Einde geregistreerd partnerschap door de rechter

  Dit gaat op dezelfde manier als een echtscheiding.

  Einde geregistreerd partnerschap door verklaring

  U laat de verklaring van u en uw partner inschrijven bij de gemeente. Uw advocaat kan dit ook voor u doen. Zorg dat dit binnen 3 maanden na het ondertekenen van de verklaring gebeurt.

 • Samenvatting

  Uw echtscheiding of uw einde geregistreerd partnerschap moet ingeschreven zijn bij de gemeente. U of uw advocaat moet de inschrijving regelen:

  • Gaat het om echtscheiding? Dan regelt u dit bij de gemeente waar u getrouwd bent.
  • Gaat het om einde geregistreerd partnerschap? Dan regelt u dit bij de gemeente waar uw geregistreerd partnerschap ingeschreven is.

  U hebt een uitspraak van de rechter nodig of een verklaring dat u en uw partner het geregistreerd partnerschap willen beƫindigen. De scheiding is pas definitief als deze stukken zijn ingeschreven bij de gemeente in de registers van de burgerlijke stand.

 • Voorwaarden

  Een huwelijk eindigt officieel als de rechter de echtscheiding uitspreekt. Uw advocaat kan hiervoor een verzoek indienen bij de rechter. Vragen u en uw partner samen de scheiding aan? Dan kunt u dezelfde advocaat kiezen. Bent u het niet met elkaar eens? Dan moet u ieder een eigen advocaat kiezen.

  Een geregistreerd partnerschap eindigt officieel door een uitspraak van de rechter of een verklaring samen met uw partner. Dit laatste kan alleen als u en uw partner het eens zijn. Een advocaat of notaris moet de verklaring ook ondertekenen. Hebt u samen gezag over minderjarige kinderen? Dan moet u de partnerschapsregistratie ontbinden via de rechter.