Start

logo

Doesburg introduceert Taalmeter

 • Gang van zaken

  Voor wie is de Taalmeter bedoeld?

  • Alle nieuwe klanten voor een bijstandsuitkering voorafgaand aan het gesprek voor de werk/uitkering intake.
  • Bestaande klanten met een bijstandsuitkering. Zij krijgen de test bij het periodiek heronderzoek.

  Voor mensen in de bijstand geldt namelijk een eis dat men minimaal op het niveau van groep 8 van de basisschool kan lezen en schrijven. Dit betekent bijvoorbeeld dat men korte, eenvoudige teksten kan lezen en schrijven en een algemeen gesprek kan voeren.

  Taaltraining, Taalmaatje of…

  De consulenten ‘werk en inkomen’ hebben een training gehad om de test op de juiste manier af te nemen.  Voldoet iemand niet aan de test dan wordt samen gekeken wat er gedaan kan worden. Bijvoorbeeld iemand wordt aan een Taalmaatje gekoppeld of krijgt een taaltraining op het Graafschapcollege. Taal wordt zo een onderdeel van het ‘plan van aanpak’ dat met iedere klant wordt afgesproken.

  Verlagen bijstandsuitkering

  Als u niet voldoet aan de taaleis, dan moet u de Nederlandse taal beter leren beheersen. De gemeente helpt u hierbij. Werkt u niet mee en doet u zelf geen moeite? Dan mag de gemeente uw bijstandsuitkering verlagen.

 • Samenvatting

  Test om taalniveau van mensen met een bijstandsuitkering vast te stellen.

  Doesburg introduceert vanaf 1 januari 2017 de Taalmeter. Dat is een test waarmee snel en gemakkelijk vastgesteld kan worden of iemand moeite heeft met lezen en mogelijk laaggeletterd is. De Taalmeter is een test die op de computer wordt gemaakt. De test kan niet het taalniveau testen en bepaalt niet het exacte niveau van geletterdheid. Wel geeft de Taalmeter aan of iemand misschien een taalachterstand heeft of laaggeletterd is.