Start

logo

Bouw en verbouwing, controle

 • Gang van zaken

  Geef het door aan de gemeente als u denkt dat iemand zich niet aan de regels houdt.

 • Samenvatting

  De gemeente controleert of iedereen die bouwt, zich houdt aan de regels. Bijvoorbeeld of er gebouwd wordt volgens bouwtechnische regels. En of er wel een vergunning om te bouwen is.

  Denkt u dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels gaat? Dan kunt u dit melden bij de gemeente.

 • Voorwaarden

  De toezichthouders van de gemeente hebben de volgende rechten om goed te kunnen controleren:

  • Zij mogen gebouwen betreden zonder toestemming. Dit geldt niet voor een woning.
  • Zij mogen informatie opvragen.
  • Zij mogen zakelijke gegevens en documenten bekijken en kopie├źn hiervan maken.
  • Zij mogen zaken onderzoeken. Bijvoorbeeld verpakkingen openen en spullen meenemen.

  Vindt de gemeente dat er gebouwd wordt tegen de regels? Dan kan zij de bouw stoppen of de toegang tot het gebouw sluiten.