Start

logo

Bijzondere bijstand

 • Meenemen

  Bewijsstukken toevoegen tijdens de digitale aanvraag:

  • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner en gezinsleden;
  • bewijzen van uw inkomen, vermogen en schulden van u en eventueel uw partner en gezinsleden;
  • omschrijving van de bijzondere kosten.
 • Achtergrond

  U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente.

 • Gang van zaken

  Vraag bijzondere bijstand aan vóórdat u de kosten maakt. Anders kan de gemeente Doesburg uw aanvraag afwijzen.

  Vraag het aanvraagformulier bijzondere bijstand (en ook een inlichtingenformulier, indien u geen uitkering bij ons heeft) op bij het team Werk en Inkomen gemeente Doesburg of bij uw contactpersoon van de gemeente Doesburg indien u al een bijstandsuitkering in Doesburg hebt.

  Heeft u moeite om de formulieren in te vullen of wilt u weten of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand of andere regelingen voor inwoners met een laag inkomen ? Dan kunt u ook contact opnemen met de formulierenbrigade.

  Formulierenbrigade

  De Formulierenbrigade bestaat uit een groep geschoolde vrijwilligers die samen met u uitzoeken voor welke regelingen en voorzieningen u in aanmerking komt. Het kan bijvoorbeeld om toeslagen, korting, kwijtschelding van lasten en ook bijzondere bijstand gaan. Ook helpen zij u om deze regelingen aan te vragen. De vrijwilligers komen bij u thuis en de hulp is gratis.

  De welzijnsorganisatie Caleidoz locatie De Linie 4 Doesburg coördineert dit project, waarin men samenwerkt met de gemeente Doesburg en STMR-Sociaal Raadsliedenwerk. Wilt u hulp van de Formulierenbrigade? Op de website van Caleidoz vindt u actuele informatie over de contactpersoon en aanmelding.

 • Samenvatting

  Heeft u een laag inkomen, een laag salaris of pensioen? En heeft u weinig vermogen? Dan kunt u misschien bijzondere bijstand aanvragen. Dit is extra geld voor speciale kosten die u dringend moet maken, maar niet vergoed krijgt. Bijzondere bijstand is een geldlening of een gift.

  Hieronder staan een paar voorbeelden van kosten waar de gemeente bijzondere bijstand voor kan geven.

  • De eigen bijdrage voor rechtsbijstand.
  • Extra kosten die u maakt door een plotselinge, noodzakelijke verhuizing of echtscheiding (bijvoorbeeld bewindvoeringskosten, kosten voor meubels, hoge hypotheek).
  • Voor tandartskosten kunt u meestal geen bijzondere bijstand krijgen, omdat u zich voor die kosten kunt verzekeren.
  • Wilt u zeker weten of u ergens bijzondere bijstand voor kunt krijgen? Neem contact op met uw contactpersoon.
 • Voorwaarden

  De voorwaarden zijn onder andere:

  • U woont en verblijft rechtmatig in Nederland;
  • U bent 18 jaar of ouder;
  • Uw kosten moeten aantoonbaar, onvoorzien en noodzakelijk zijn;
  • U maakt deze kosten door bijzondere of dringende omstandigheden;
  • De kosten kunnen niet op een andere manier vergoed worden.

  Gedeeltelijke vergoeding:

  De gemeente betaalt misschien niet alle kosten. Vaak is er een maximumbedrag. De kosten boven dat bedrag moet u dan zelf betalen. Kleine bedragen vergoedt de gemeente soms ook niet. Vraagt u voor meerdere kleine kosten bijzondere bijstand aan? Dan kunt u waarschijnlijk wel een vergoeding krijgen.