Start

logo

Bijstand, voor zelfstandige ondernemers

 • Meenemen

  Welke documenten u nodig hebt, hangt af van uw situatie. Een aantal documenten hebt u in ieder geval nodig:

  • geldige identiteitsbewijzen (geen rijbewijs) van u en eventueel uw partner
  • volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
  • inlichtingenformulier met de benodigde bewijsstukken
  • bewijzen over uw inkomen, vermogen en schulden
  • ondernemingsplan (als u uw eigen bedrijf wilt starten)

  Hebt u een eigen bedrijf met financiële problemen of dat niet levensvatbaar is? Dan hebt u meestal ook de volgende documenten nodig:

  • jaarcijfers van de laatste 3 jaar
  • de aangifte Inkomstenbelasting van de laatste 3 jaar van u en eventueel uw partner
  • een prognose voor de komende jaren
  • bewijzen van afwijzingen op aanvragen voor financiering door banken of Qredits
  • een overzicht van debiteuren en crediteuren
 • Achtergrond

  Binnen 13 weken ontvangt u bericht of u bijstand krijgt.

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Gang van zaken

  U vraagt de bijstand aan bij de gemeente waar u woont.

 • Samenvatting

  Bijna iedere ondernemer herkent het wel eens.. een tijd waarin het met bedrijf niet gaat zoals het zou moeten. U kunt dan als ondernemer kosteloos terecht bij het instituut voor het Midden - en Kleinbedrijf (IMK) voor bedrijfsadvies en ondersteuning. U kunt op werkdagen bellen met 088 999 0 155 of naar www.155.nl gaan.

  Ook kunt u op deze website gratis de doelgroepscan doen, om te kijken of u mogelijk ook in aanmerking komt voor een sociale regeling, bijvoorbeeld de Bbz- regeling (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) of het IOAZ  (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen).

  Met een Bbz-regeling kunt u de kosten van uw eigen levensonderhoud blijven betalen. De gemeente voert deze regelingen uit in samenwerking met het IMK. Onder de voorwaarden kunt u ook lezen, welke regelingen voor u mogelijk van toepassing zijn.

  Tijdelijke verruiming Bbz

  Van 1 oktober 2021 tot 1 april 2022 zijn de voorwaarden van de Bbz verruimd. Wij doen in deze periode géén vermogenstoets! U kunt Bbz met terugwerkende kracht over 2 maanden aanvragen. Wij bepalen maandelijks of u recht heeft op Bbz en de hoogte van het bedrag waar u recht op heeft. Onderaan deze pagina kunt u een Bbz-uitkering digitaal online aanvragen.

 • Voorwaarden

  Welke bijstand u precies krijgt hangt af van uw situatie. Hieronder staat per situatie welke hulp u kunt krijgen.

  U hebt een bijstandsuitkering of WW-uitkering en wilt een eigen bedrijf starten

  • maximaal 12 maanden behoud van uw bijstandsuitkering tijdens de voorbereiding
  • een Bbz-uitkering na de start van uw bedrijf
  • een lening om te investeren in uw bedrijf
  • een lening voor voorbereidingskosten, zoals een ondernemingsplan maken (deze hoeft u niet terug te betalen als u geen eigen bedrijf start)

  Uw eigen bedrijf heeft financiële problemen

  • een lening om te investeren in uw bedrijf (dit bedrag hoeft u niet altijd volledig terug te betalen, als u aan bepaalde voorwaarden voldoet)
  • een Bbz-uitkering zodat u uw kosten van levensonderhoud kunt blijven betalen

  U wilt stoppen met uw eigen bedrijf omdat het niet levensvatbaar is

  • een Bbz-uitkering tot de einddatum van uw bedrijf zodat u uw kosten van levensonderhoud kunt blijven betalen

  U bent ouder dan 55 jaar en uw eigen bedrijf is niet levensvatbaar

  • een Bbz-uitkering zodat u uw kosten van levensonderhoud kunt blijven betalen
  • een lening om te investeren in uw bedrijf (dit bedrag hoeft u niet altijd terug te betalen)