Start

logo

Bijstand, tegenprestatie

 • Achtergrond

  Voor inwoners die het tijdelijk niet redden is er een sociale vangnet, zoals een bijstandsuitkering. Zo’n uitkering is altijd tijdelijk; mensen moeten zichzelf zo snel mogelijk weer redden en actief onderdeel uitmaken van de samenleving. Het liefst via een betaalde baan en wanneer dat (nog) niet lukt via vrijwilligerswerk. Voor mensen zonder traject naar werk is het de bedoeling dat ze iets terug doen voor hun uitkering en tegelijkertijd aan hun eigen ontwikkeling werken. Om dat te stimuleren wordt een tegenprestatie verwacht. Veel mensen zijn zelf al met vrijwilligerswerk en mantelzorg bezig. Anderen zijn blij dat ze hulp krijgen om een daginvulling te vinden.

  Eigen ontwikkeling voorop

  Het is de bedoeling dat mensen door een maatschappelijke bijdrage te leveren vooral hun eigen ontwikkeling versterken. Ze komen uit een mogelijk isolement en in beweging. De eigen ideeën, wensen en mogelijkheden staan daarom voorop. De maatschappelijke bijdrage is altijd tijdelijk, tussen de vier en acht uur per week en duurt maximaal zes maanden. Iemand mag zelf een geschikte maatschappelijke bijdrage vinden. Als dat niet lukt dan helpt de gemeente hierbij. Aanbod voor een tegenprestatie komt bijvoorbeeld via de Buurtacademie, het jongerencentrum 0313 of gemeentelijke projecten.

 • Samenvatting

  Maatschappelijke bijdrage: iets terugdoen voor een uitkering. Uit het isolement en in beweging.
  Iemand met een bijstandsuitkering heeft in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden de verplichting heeft om iets terug te doen voor de maatschappij. We noemen dit in wettelijke termen; de tegenprestatie.

 • Voorwaarden

  Een tegenprestatie is een onbetaalde nuttige maatschappelijke activiteit. Deze wordt niet zomaar opgelegd, er zijn voorwaarden aan verbonden. Zo is het niet bedoeld om iemand weer aan een betaalde baan te helpen (re-integratie).

  Niet voor iedereen

  Alleenstaande ouders van kinderen jonger dan vijf jaar en mensen die volledig arbeidsongeschikt zijn, hoeven geen tegenprestatie te leveren. Ook mensen die een re-integratie traject volgen en waarbij het opleggen van een tegenprestatie het re-integratietraject frustreert, vrijwilligerswerk doen of een deeltijdbaan hebben, zijn uitgesloten.