Start

logo

Bijstand, jaaropgave

  • Gang van zaken

    Hebt u in april nog geen jaaropgave ontvangen? Neem dan contact op met de gemeente.

  • Samenvatting

    U krijgt elk jaar een jaaropgave als u een bijstandsuitkering ontvangt van de gemeente. Op deze jaaropgave staat hoeveel (bruto) bijstand u het afgelopen jaar hebt ontvangen.

    U hebt de jaaropgave nodig voor de aangifte van de inkomstenbelasting. Maar ook voor het aanvragen van studiefinanciering en toeslagen, bijvoorbeeld huurtoeslag.