Start

logo

Bijstand, heronderzoek

 • Meenemen

  De gemeente kan bij een heronderzoek bijvoorbeeld vragen naar:

  • uw sollicitaties in de periode sinds het vorige heronderzoek
  • eventuele recente scholingsresultaten
  • bewijzen van huurbetaling
  • eventueel recente echtscheidingspapieren 
  • bewijzen van de hoogte van de huur
  • bewijzen van uw inkomen en dat van uw eventuele partner en andere gezinsleden
  • bewijzen van schulden van u en uw eventuele partner en andere gezinsleden
  • bankafschriften van de laatste 3 maanden
 • Gang van zaken

  • U krijgt een heronderzoeksformulier.
  • U vult het formulier in en zorgt voor de gevraagde informatie.
  • U stuurt het formulier met bewijsstukken terug naar de gemeente.

  Onderzoek werk vinden

  • U krijgt een heronderzoeksformulier en een uitnodiging voor een gesprek. 
  • U vult het formulier in.
  • In het gesprek bespreekt u onder meer wat u doet om werk te vinden en hoe de gemeente u hier eventueel mee kan helpen.

  Besluit van de gemeente

  • U krijgt een brief over de uitslag van het heronderzoek.
  • Als er veranderingen zijn, staan in de brief uw nieuwe rechten en plichten. 
  • Bij de brief kan een plan van aanpak zitten. In dit plan van aanpak staan de afspraken over hoe u zo snel mogelijk betaald werk kunt vinden. U moet zich aan deze afspraken houden. Bij het volgende heronderzoek controleert de gemeente dit.

  Als u het niet eens bent met de uitslag van het heronderzoek, kunt u bezwaar maken bij de gemeente.

 • Samenvatting

  Als u een bijstandsuitkering krijgt, doet de gemeente regelmatig heronderzoek. Met een heronderzoek kan de gemeente zien of u nog steeds recht hebt op uw uitkering. Ook kijkt de gemeente of het u lukt om werk te vinden.

 • Voorwaarden

  Bij een heronderzoek bekijkt de gemeente onder andere:

  • of u nog de juiste uitkering krijgt;
  • of uw eventuele inkomen (bijvoorbeeld alimentatie) op de juiste manier van uw uitkering is afgetrokken;
  • of uw eigen vermogen goed is bepaald;
  • of uw persoonlijke situatie is veranderd, waardoor u meer of minder uitkering moet krijgen;
  • of er werk voor u te vinden is;
  • hoe u zo snel mogelijk weer betaald werk kunt vinden, zodat u geen uitkering meer nodig hebt.

  U bent verplicht om mee te werken aan een heronderzoek. De gemeente bepaalt zelf hoe vaak ze een heronderzoek doet.