Start

logo

Belastingen en heffingen, kwijtschelding

 • Tips

  Meer informatie over kwijtschelding

  Hulp nodig

  Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier kwijtschelding doe dan een beroep op de formulierenbrigade.

  Het is mogelijk dat u automatisch kwijtschelding krijgt van uw gemeentelijke belastingen. Informeer bij de gemeente of u hier voor in aanmerking komt. Zolang uw inkomen niet verandert, hoeft u dan in de jaren erna geen belasting te betalen. En u hoeft niet ieder jaar opnieuw een aanvraag voor kwijtschelding te doen.

  Als u tijdelijk onvoldoende geld hebt en niet in aanmerking komt voor kwijtschelding, kunt u met de gemeente bekijken of een betalingsregeling mogelijk is.

 • Meenemen

  • bewijzen van uw inkomen
  • bewijzen van uw vermogen
  • bewijzen van uw schulden
 • Achtergrond

  De aanvraag om kwijtschelding wordt beoordeeld door bureau Cannock Chase.

 • Samenvatting

  Wanneer u onvoldoende inkomsten heeft, kunt u voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding in aanmerking komen. Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding hangt af van de hoogte van uw inkomen, een aantal vaste lasten en de samenstelling van uw huishouden. U kunt kwijtschelding aanvragen voor

  • de afvalstoffenheffing,
  • het onderhoudsrecht graven
  • en de rioolheffing (zie waternota)

  Automatische toetsing kwijtscheldingsaanvraag

  De gemeente Doesburg maakt gebruik van de mogelijkheid om kwijtscheldingsaanvragen geautomatiseerd te toetsen. Voor de burger levert dit de nodige voordelen op zoals minder administratief werk en een sneller antwoord op de aanvraag. In een aantal gevallen zal het echter nog nodig zijn om een uitgebreid formulier in te vullen. Geautomatiseerde kwijtschelding kan alleen als u bij uw eerdere verzoek voor kwijtschelding toestemming heeft gegeven om uw inkomen te toetsen.

 • Voorwaarden

  Om in aanmerking te komen voor volledige of gedeeltelijke kwijtschelding van belasting moet u ten minste aan de onderstaande voorwaarden voldoen:

  • U hebt geen middelen om uw belastingaanslag geheel of gedeeltelijk te betalen.
  • U hebt geen vermogen (banksaldi, waarde auto, overwaarde eigen woning, enzovoort).