Start

logo

Belastingen, betalingsregeling

 • Verwijzingen

 • Gang van zaken

  U vraagt een betalingsregeling aan bij de gemeente. Let op! Het is belangrijk dat de gemeente uw aanvraag ontvangt vóórdat u de belasting moet betalen.

  Betaalt u in termijnen en kunt u 1 van de termijnen niet betalen? Dan kunt u ook uitstel aanvragen.

 • Samenvatting

  U kunt gemeentelijke belastingen in één keer betalen of in termijnen. Meestal mag u in termijnen betalen als u tijdelijk niet kunt betalen. Bijvoorbeeld omdat u financiële problemen hebt. U kunt dan een betalingsregeling aanvragen. Als de gemeente akkoord gaat, krijgt u uitstel van betaling.

  De gemeente mag ook gemeentelijke belastingen kwijtschelden. Dit kan alleen als u een laag inkomen of laag vermogen hebt.