Start

logo

Afvalstoffenheffing

 • Tips

  Veel meer informatie over afval, zoals tips en het laatste nieuws, kunt u vinden op de website van Circulus-Berkel.

  Circulus - Berkel

 • Gang van zaken

  Meer weten

  Heeft u een vraag. Vul het formulier Informatievraag gemeentelijke belastingen in. Dit formulier is online beschikbaar en kunt u invullen wanneer het u uitkomt.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum van de aanslag naar de gemeente.

 • Kosten

  De tarieven voor 2022 bedragen

  *) de hiergenoemde tarieven zijn ten opzichte van 2021 ongewijzigd gebleven

  • een vast tarief van € 226,00 per jaar

  per aanbieding

  • 240 liter GFT-container (groen) € 4,90
  • 140 liter GFT-container (groen) € 2,85
  • Restafval in een 30 liter trommel van een ondergrondse verzamelcontainer (pas) € 1,35
  • Restafval in een 60 liter trommel van een ondergrondse verzamelcontainer (pas) € 2,70
  • PMD container, 240 liter is gratis

  alleen van toepassing voor bewoners van het buitengebied:

  • 240 liter restafvalcontainer € 10,85
  • 140 liter restafvalcontainer € 6,35
 • Samenvatting

  U betaalt afvalstoffenheffing aan de gemeente Doesburg. De gemeente dekt hiermee de kosten van de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval door Circulus-Berkel. Ieder jaar krijgt u een aanslag afvalstoffenheffing. Naast een vast bedrag (het vastrecht), betaalt u een bedrag per keer dat u de container aanbiedt of per keer dat u restafval in de ondergrondse container doet.

  Diftar

  In Doesburg noemen we het afvalinzamelingssysteem Diftar. Dit systeem gaat uit van verschillende (=gedifferentieerde ) tarieven.

  De kosten bestaan uit een vast- en een variabel bedrag. De vaste kosten zijn voor elk huishouden gelijk.

  De hoogte van het variabel bedrag verschilt per keer en is afhankelijk van

  • het formaat container, groot of klein;
  • de soort container, grijs of groen;
  • het formaat van de trommel op een ondergrondse container, 30 of 60 liter trommel;
  • en het aantal keren dat de container aan de weg staat
  • en het aantal keren dat u met de afvalpas een trommel opent op de ondergrondse container.

  Bedrijven en winkels regelen zelf de inzameling van hun afval.

  Aanslag

  De aanslag afvalstoffenheffing, het vaste bedrag en variabele bedrag, wordt jaarlijks in februari opgelegd.

  • het vastrecht van de afvalstoffenheffing wordt opgelegd voor het aankomende jaar. Het vaste bedrag betaalt u vooraf;
  • het variabele gedeelte van de afvalstoffenheffing wordt opgelegd over het vorig jaar. Het aantal keren dat u de container aan de weg zet of de afvalpas gebruikt (aanbiedingen) wordt het hele jaar bijgehouden. Het bedrag dat afhankelijk is van het aantal aanbiedingen betaalt u  achteraf.
 • Voorwaarden

  De gemeente is verplicht om de huishoudelijke afvalstoffen geregeld in te zamelen.

  Het vastrechtbedrag van de afvalstoffenheffing wordt aan alle particuliere huishoudens, ongeacht de gezinssamenstelling, opgelegd.