Start

logo

Afvalstoffenheffing

 • Tips

  Meer informatie kunt u vinden op de website van Circulus-Berkel.

  Circulus - Berkel

 • Gang van zaken

  Meer weten

  Heeft u een vraag. Vul het formulier Informatievraag gemeentelijke belastingen in wanneer het u schikt.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet naar de gemeente.

 • Kosten

  De tarieven voor 2020 worden

  • een vast tarief van € 226,00 per jaar

  per aanbieding

  • 240 liter GFT-container (groen) € 4,90
  • 140 liter GFT-container (groen) € 2,85
  • Restafval in een 30 liter trommel van een ondergrondse verzamelcontainer (pas) € 1,35
  • Restafval in een 60 liter trommel van een ondergrondse verzamelcontainer (pas) € 2,70
  • PMD container, 240 liter is gratis
    

  alleen van toepassing voor bewoners van het buitengebied:

  • 240 liter restafvalcontainer € 10,85
  • 140 liter restafvalcontainer € 6,35
 • Samenvatting

  U betaalt afvalstoffenheffing aan de gemeente Doesburg. De gemeente dekt hiermee de kosten van de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval door Circulus-Berkel. Ieder jaar krijgt u een aanslag afvalstoffenheffing. Naast het vastrecht, betaalt u een bedrag per keer dat u de container aanbiedt of restafval in de ondergrondse container doet.

  Diftar

  In Doesburg noemen we het afvalinzamelingssysteem Diftar. Dit systeem gaat uit van gedifferentieerde (=verschillende) tarieven.

  De kosten bestaan uit een vast- en een variabelbedrag. De vaste kosten zijn voor elk huishouden gelijk.

  De hoogte van het variabel deel is afhankelijk van

  • het formaat container (groot of klein)
  • de soort container (grijs of groen)
  • het formaat van de trommel op een ondergrondse container (30 of 60 liter)
  • en het aantal keren dat de container aan de weg staat of u een trommel opent op de ondergrondse container

  Bedrijven en winkels regelen zelf de inzameling van hun afval.

  Aanslag

  De aanslag afvalstoffenheffing (vastrecht en variabel) wordt jaarlijks in februari opgelegd.

  • het vastrecht van de afvalstoffenheffing wordt opgelegd voor het aankomende jaar (vooraf)
  • het variabele gedeelte van de afvalstoffenheffing wordt opgelegd over het vorig jaar (achteraf)
 • Voorwaarden

  De gemeente is verplicht om de huishoudelijke afvalstoffen geregeld in te zamelen.

  Het vastrechtbedrag van de afvalstoffenheffing wordt aan alle particuliere huishoudens, ongeacht de gezinssamenstelling, opgelegd.