Start

logo

Afval, huishoudelijk afval

 • Tips

  Er zijn veel mogelijkheden om uw afval te scheiden. Hoe beter u uw afval scheidt, hoe minder restafval u overhoudt. Beter voor het milieu en uw portemonnee!

  Afval scheiden

 • Achtergrond

  Buitengebied

  Bewoners van het buitengebied van Doesburg hebben geen ondergrondse restafvalcontainer in de buurt. Daarom houden zij de grijze container. Wel wordt hun grijze container en GFT container ingezameld 'op maat’. Dit betekent dat zij zich vooraf aanmelden als ze de container geleegd willen hebben.

 • Samenvatting

  U kunt uw huishoudelijk restafval zelf wegbrengen naar de ondergrondse containers. Er zijn verschillende containers in Doesburg. Op diverse locaties kunt u kiezen of u een grote zak van 60 liter of een kleine zak van 30 liter wegbrengt naar de container.

  Door afval te scheiden kunt u het milieu sparen.

  GFT

  Onder GFT-afval verstaan we alle keukenafval en tuinafval. Hieronder valt meer dan alleen groente-, fruit- en tuinafval. Het GFT-afval kunt u aanbieden in de groene container en wordt één keer in de drie weken opgehaald.

  PMD

  Onder PMD verstaan we plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankpakken. Het PMD-afval kunt u aanbieden in de daarvoor bestemde zakken of een container met oranje deksel en wordt één keer in de drie weken opgehaald.

  Oud papier

  Een grijze container kan gebruikt worden als papiercontainer. Doesburgse scholen en verenigingen halen het papier op in deze containers. Er zijn ook verzamelcontainers voor papier en het kan ook gratis naar het Recycleplein weggebracht worden.

  De inzameldata voor uw adres kunt u vinden in de afvalkalender. Deze (digitale) afvalkalender kunt u op verschillende manieren inzien en ontvangen.

  Afvalkalender

  Meer informatie

  Circulus-Berkel verzorgt voor de gemeente Doesburg de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval. Alle informatie hierover kunt u uiteraard terugvinden op de website van Circulus Berkel.

  Waar laat ik mijn afval ?